Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă
Centrul de Suport în Afaceri Orhei

 Termen extins pentru: Solicitare ofertă pentru poziția: Expert (pe domenii de competență)

Date generale:

AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” lansează invitația de participare la concursul de selectare a experților care vor realiza o analiză iar apoi vor veni cu recomandări în domeniul contractat pentru companiile selectate în cadrul Programului de Expertiză Specializată.

Programul de Expertiză Specializată (PES) – este destinat ÎMM-lor care își desfășoară activitatea pe teritoriul raioanelor Orhei și Telenești. Scopul acestui program este de a oferi suport specializat antreprenorilor în identificarea punctelor slabe, provocărilor care împiedică / frânează creșterea / dezvoltarea afacerii, iar apoi în valorificarea oportunităților de depășire a acestor provocări.

Astfel, în urma procedurii de înregistrare au fost selectate 10 companii care vor beneficia de:

 1. expertiza unui specialist pe un segment de activitate menționat de companie drept problemă (ex.: management, proces de producere, marketing, piața de desfacere, parteneri pentru export, etc). Expertul va efectua o analiză a întreprinderii și va veni cu un set de propuneri implementarea cărora va aduce rezultatul scontat.
 2. după care, 4 din aceste 10 companii vor obține un grant în valoare de 3 000 euro care va contribui parțial sau integral la realizarea propunerilor expertului PES.

Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

 1. Obiectul contractului de achiziții:

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta experți care vor: (1) evalua capacitatea întreprinderii cu care vor lucra în domeniul/direcția menționată; (2) în dependență de viziunea de dezvoltare a întreprinderii vor veni cu recomandări în vederea atingerii rezultatului scontat.

 1. Se solicită să fie prestate următoarele servicii:
 2. Analiza situației curente și suport în ajustarea proceselor și a managementului companiei pentru obținerea certificatelor de conformitate; identificarea partenerilor și ieșirea pe piețe noi de desfacere (producere și comeț pavaj, materiale de construcții, articole din metal forjat).
 3. Analiza companiei și direcționare în Branding și suport la înregistrarea Mărcii (domeniul textil).
 4. Evaluarea și dezvoltarea brandului și a direcției de marketing (alimentație publică).
 5. Analiza potențialului companiei și direcționare în digitalizarea afacerii și e-comerce (internet magazin companie de marochinărie).
 6. Evaluarea și ajustarea liniei de producere (domeniul textil).  
 7. Analiza companiei și evaluarea direcției de marketing/evaluarea/dezvoltarea brandului (producere jucării din lemn).
 8. Analiza companiei și direcționare spre promovare online și identificare de parteneri export (Producere filament pentru imprimantele 3D).
 9. Evaluarea situației existente și recomandări privind ajustarea liniei de producere pentru furaje (Producerea si comercializarea cărnii de iepure).

Durata și condițiile contractului:

 • Serviciile vor fi prestate în baza unu Contract de prestări servicii începând cu 14 august 2023 – 10 septembrie 2023

Responsabilitățile experților:

 • Să efectueze o analiză minuțioasă a companiei pe care o curează;
 • Să elaboreze un Raport per întreprindere în care să fie descrisă: situația curentă, problemele actuale și cum ele afectează dezvoltarea întreprinderii, recomandări / plan de redresare a situației;
 • Să comunice intens cu persoana de contact din cadrul companiei;
 • Să ofere recomadări reieșind din oportunitățile valabile pentru antreprenorii din regiune;
 • Să elaboreze un Raport pentru serviciile prestate cu descrierea serviciilor prestate și rezultatele obținute după modelul propus de A.O. ARDD Orhei.
 • Cerințe față de candidați:
 • Studii în domeniul sau în sfere apropiate domeniului de expertiză la care aplică;
 • Experiență de muncă în domeniul de expertiză;
 • Abilitatea de a lucra independent și cu un orar flexibil;
 • Abilități de lucru la calculator (Word, PowerPoint, Excel)
 • Abilități de comunicare avansate, inclusiv prezentările scrise și orale, diplomație, capacitatea de a ”simți” publicul/beneficiarul și de a stabili relații interpersonale;
 • Criterii de selecție:
 • Experiența aplicantului în domeniul/domeniile menționate;
 • Oferta financiară.
 • Dosarul de aplicare va include:
 • CV-ul actualizat a aplicantului (persoană fizică / juridică) cu accentuarea expertizei relevante domeniilor din ofertă;
 • Modelul de ofertă completat cu menționarea domeniilor de expertiză (Anexa 1).
 • Aplicarea dosarelor:
Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ardd.orhei@gmail.com cu mențiunea„Expert PES”, sau la adresa CSA Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 13,
până la data 7 august 2023.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la aceeași adresă electronică ardd.orhei@gmail.com Informații suplimentare: Pentru clarificări persoana de contact este Lupan Elena, director AO ARDD Orhei  Tel: 069376012
Modelul de ofertă poate fi descărcat aici:

0 Comments