Centrul de Suport în Afaceri Orhei
Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă

Solicitare ofertă servicii

AO „Asociația de Dezvoltare și Inovație Socială” are nevoie de un expert care ar oferi suport și consultanță la consolidarea capacităților instituționale ale organizației prin definirea direcțiilor strategice și diversificarea spectrului de servicii oferite beneficiarilor, care vor asigura durabilitate și impact.

Activitatea are loc în cadrul proiectului“ Comunitate puternică prin tradiție de voluntariat și spirit civic Voluntriat-tradiție și resursă” cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Fundației Terre des hommes- Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile ( România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare ( Moldova).

 • Obiectul contractului de servicii:

Scopul acestei solicitări este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie, organizație sau expert (persoană fizică) pentru prestarea serviciilor de suport în elaborarea strategiei de dezvoltare a organizației.

 • Descrierea serviciilor solicitate

Pentru a realiza scopul propus, compania/organizația/expertul selectat va oferi suport la

Planificarea strategică a organizației:

1) Analiza situației curente a organizației;

2) Analiza SWOT;

3) Elaborarea Misiunii și a Viziunii organizației;

4) Elaborarea Direcțiilor Strategice și a Obiectivelor Strategice;

5) Dezvoltarea strategiei și planului de acțiuni;

6) Facilitarea atelierului Project Lab.

 • Durata și condițiile contractului:
 • Serviciile vor fi prestate în perioada 10.06.2023 – 31.05.2024; 

Numărul de facto a zilelor necesare pentru realizarea obiectivului, urmează a fi stabilit împreună cu compania/organizația/expertul selectat.

 •  Criterii de selecție a companiei / expertului:
 • Organizație/Companie înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova sau persoană fizică cu expertiză în elaborarea Strategiei organizaționale;
 • Disponibilitatea de a fi prezent în Orhei la sediul organizației și de a oferi suport la solicitare în perioada indicată.
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Cunoașterea limbii române.
 • Dosarul de aplicare va include:
 1. CV-ul organizației/companiei/expertului care aplică;
 2. Oferta financiară
 3. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică aoadis3500@gmail.com sau depuse în format printat la sediul A.O. ADIS Orhei: mun. Orhei, str. Vasile Lupu 13, până la data de 8 iunie 2022, inclusiv.

Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila.  

Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Erhan Corina,

Director executiv AO ADIS Orhei

Tel: 079031378