Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă
Centrul de Suport în Afaceri Orhei

Extinderea termenului de aplicare pentru depunerea cererii de ofertă pentru: organizarea evenimentului Expert Club

 1. Date generale:

AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” extinde termenul de recepționare a ofertelor în cadrul procedurii de tender de  identificare și selectare a celei mai bune oferte pentru găzduirea evenimentului de business ”Expert Club”.

Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

 • Obiectul contractului de achiziții:

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru găzduirea și asigurarea alimentației participanților în cadrul unui eveniment public.

Locația: mun. Orhei, sectorul Centru, cu amplasare accesibilă pentru participanți.

Perioada organizării evenimentului: un eveniment va avea loc în luna decembrie 2023, și altul în luna martie 2024 (ziua desfășurării evenimentului va fi coordonată și stabilită în prealabil).

Durata: 5 ore

Se solicită să fie prestate următoarele servicii:

 • Oferierea sălii (cu capacitatea 100 persoane și mai mult).
 • Pauză de cafea (100 persoane)
 • Fourchette (100 persoane);
 • Dosarul de aplicare va include:
 • Copia Licenței/Extrasului din Registrul de Stat;
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Oferta comercială, prezentată conform Anexei 1;
 • Meniul propus pentru serviciile de alimentație publică (pauză de cafea; fourchette)
 • Criterii de selecție a ofertantului:
 • Oferta corespundere cerințelor cererii de oferte;
 • Locația încăperii;
 • Raportul preț-calitate.
 • Aplicarea dosarelor:

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ardd.orhei@gmail.com cu mențiunea„Servicii organizare evenimentul de business Expert Club”, sau va fi depus în format fizic la sediul CSA Orhei: mun. Orhei, str. Vasile Lupu 13, termen de aplicare extins până la data 15 noiembrie 2023, ora 17:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la aceeași adresă electronică ardd.orhei@gmail.com.

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Lupan Elena, director AO ARDD Orhei Tel: 069376012

0 Comments