Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă
Centrul de Suport în Afaceri Orhei

Anunț solicitare ofertă pentru poziția: Expert (pe domenii de competență)

AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” lansează invitația de participare la concursul de selectare a 6 experți pe domeniile de competență: (1) fiscalitate; (2) legislația muncii/managementul resurselor umane; (3) drept antreprenorial; (4) dezvoltarea agriculturii /subvenții, granturi în agricultură; (5) contabilitate; (6) financiar – bancar; care vor face parte din echipa mobilă a Centrului de Suport în Afaceri Orhei.

Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta 6 experți care vor oferi servicii de expertiză, consiliere, ghidare și instruiri pe domeniile de competență: (1) probleme fiscale; (2) legislația muncii/managementul resurselor umane; (3) drept antreprenorial; (4) dezvoltarea agriculturii/subvenții/ granturi în agricultură; (5) contabilitate; (6) financiar – bancar.

Scopul creării echipei mobile este asigurarea accesului la serviciile Centrului de Suport în Afaceri Orhei a unui număr mai mare de beneficiari inclusiv a femeilor și a persoanelor dezavantajate, din localitățile rurale mai îndepărtate, care din cauza unor stereotipuri nu riscă să-și valorifice potențialul și să inițieze o activitate economică. Astfel, conform unor cereri prestabilite, echipa mobilă se va deplasa în localitățile partenere ale raionului Orhei și Telenești, precum și în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei, pentru a oferi asistența necesară.

Se solicită să fie prestate următoarele servicii:

  • consiliere și ghidare individuală pentru beneficiarii CSA Orhei de tip coaching care vor fi livrate atât în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei cât și în componența echipei mobile cu deplasarea în teritoriu (minim 100 ore/perioada de contractare);
  • mini-instruiri pentru grupuri de cel puțin 8 beneficiari la subiectele de competență (minim 20 ore/perioada de contractare); 

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică ardd.orhei@gmail.com.

0 Comments