Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă
Centrul de Suport în Afaceri Orhei

Solicitare ofertă pentru poziția: Expert

  Solicitare ofertă pentru poziția: Expert (pe domenii de competență)

Date generale:
AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” lansează invitația de participare la concursul de selectare a 2 experți pe domeniile de competență: (1) financiar – bancar; (2) Marketing și promovarea online, care vor face parte din echipa mobilă a Centrului de Suport în Afaceri Orhei, vor presta servicii de formatori în cadrul mini-instruirilor și a Programului de Mentorat.   Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.  
 • Obiectul contractului de achiziții:

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta 2 experți care vor oferi servicii de expertiză, consiliere, ghidare și instruiri pe domeniile de competență: : (1) financiar – bancar; (2) Marketing și promovarea online.

Scopul creării echipei mobile este asigurarea accesului la serviciile Centrului de Suport în Afaceri Orhei a unui număr mai mare de beneficiari inclusiv a femeilor și a persoanelor dezavantajate, din localitățile rurale mai îndepărtate, care din cauza unor stereotipuri nu riscă să-și valorifice potențialul și să inițieze o activitate economică. Astfel, conform unor cereri prestabilite, echipa mobilă se va deplasa în localitățile partenere ale raionului Orhei și Telenești, precum și în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei, pentru a oferi asistența necesară.

Se solicită să fie prestate următoarele servicii:

 • consiliere și ghidare individuală pentru beneficiarii CSA Orhei de tip coaching care vor fi livrate atât în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei cât și în componența echipei mobile cu deplasarea în teritoriu;
 • mini-instruiri pentru grupuri de cel puțin 8 beneficiari la subiectele de competență; 
 • instruiri în cadrul Programului de Mentorat.

Durata și condițiile contractului:

 • Serviciile vor fi prestate în baza unu Contract de prestări servicii începând cu 1 noiembrie 2023 – 30 decembrie 2023
 • Serviciile de expertiză vor fi oferite atât în sediul Centrului de Suport în Afaceri, cât și în cadrul deplasărilor cu echipa mobilă în localitățile partenere. Deplasarea din orașul Orhei către localitățile partenere va fi asigurată de către CSA Orhei, deplasarea către orașul Orhei ține de responsabilitatea expertului.

Responsabilitățile experților:

 • Să livreze serviciile de consiliere de tip coaching individual sau de grup în domeniul său de expertiză pentru beneficiari atât în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei cât și în componența echipei mobile cu deplasarea în teritoriu;
 • Să livreze instruiri tematice pentru beneficiarii CSA Orhei;
 • Să țină cont în procesul de livrare a consultanței de reglementările legislației în vigoare, nemijlocit care reglementează activitatea IMM-urilor, regulile de acces pe piață, procedurile vamale și normele legate de certificare, activitățile de antreprenoriat social, etc;
 • Să elaboreze un Raport pentru serviciile prestate lunar/trimestrial/anual cu descrierea întregului spectru de servicii prestate și rezultatele obținute, dar și cu propuneri de subiecte noi/ modalități de lucru, etc.
 • Cerințe față de candidați:
 • Studii în domeniul sau în sfere apropiate domeniului de expertiză la care aplică;
 • Experiență de muncă în domeniul de expertiză;
 • Abilitatea de a lucra independent și cu un orar flexibil;
 • Abilități de lucru la calculator (Word, PowerPoint, Excel)
 • Abilități de comunicare avansate, inclusiv prezentările scrise și orale, diplomație, capacitatea de a ”simți” publicul/beneficiarul și de a stabili relații interpersonale;
 • Este obligatorie vorbirea și scrierea fluentă în română, iar cunoașterea limbii ruse este un avantaj.
 • Dosarul de aplicareva include:
 • CV-ul actualizat a aplicantului;
 • Modelul de ofertă completat (Anexa 1).
 • Aplicarea dosarelor:
Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ardd.orhei@gmail.com cu mențiunea„Expert echipa mobilă”, sau la adresa CSA Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 13, până la data 25 octombrie 2023, ora 17:00. Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la aceeași adresă electronică ardd.orhei@gmail.com Informații suplimentare: Pentru clarificări persoana de contact este Lupan Elena, director AO ARDD Orhei Tel: 069376012  

0 Comments