Te ajutăm să-ți dezvolți afacerea acasă
Centrul de Suport în Afaceri Orhei

AO „Asociația de Dezvoltare și Inovație Socială” are nevoie de un expert care ar oferi suport tinerilor NEET la perfectarea dosarului de aplicare la Concursul de grantare din cadrul Programului de Instruire Grantare și Mentoring „Level up”

Solicitare ofertă servicii

 1. Date generale:

AO „Asociația de Dezvoltare și Inovație Socială” are nevoie de un expert care ar oferi suport tinerilor NEET la perfectarea dosarului de aplicare la Concursul de grantare din cadrul Programului de Instruire Grantare și Mentoring „Level up”.

Programul dat are loc în cadrul proiectului „Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Orhei”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

 • Obiectul contractului de servicii:

Scopul acestei solicitări este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie, organizație sau formator (persoană fizică) pentru prestarea serviciilor de suport în perfectarea dosarelor de aplicare pentru tinerii NEET la concursul de grantare.

 • Descrierea serviciilor solicitate

Pentru a realiza scopul programului, compania/organizația selectată va oferi suport – nu mai mult de 3 ore de coaching per solicitant– în perfectarea dosarelor de aplicare: 1)business  planurilor , 2) aplicațiilor financiare, 3)anexelor.

 • Durata și condițiile contractului:
 • Serviciile vor fi prestate în perioada 16.12.2022 – 16.01.2023; 
d/r. Denumire serviciu Unitatea de măsură Cantitatea Preț unitate   Servicii de coaching individual cu participanții în vederea perfectării dosarului de aplicare ore 1  

N.B. Numărul de facto a orelor necesare pentru coaching urmează a fi stabilit în dependență de solicitarea aplicanților

 •  Criterii de selecție a companiei / formatorului:
 • Organizație/Companie înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova sau persoană fizică cu expertiză în elaborarea de business planuri și cu bune competențe de comunicare;
 • Disponibilitatea de a fi prezent în Orhei la sediul nostru și de a oferi suport la solicitarea tinerilor NEET în perioada indicată
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Cunoașterea limbii române.
 • Dosarul de aplicare va include:
 1. CV-ul organizației/companiei care aplică;
 2. Oferta financiară
 3. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică fapto.orhei@gmail.com sau depuse în format printat la sediul A.O. ADIS Orhei: mun. Orhei, str. Vasile Lupu 13, până la data de 7 decembrie 2022.

Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila.  

Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Erhan Corina,

Director executiv AO ADIS Orhei

Tel: 079031378

Data: 21.11.2022                                           

Anexa 1

Model de ofertă:

Informații despre ofertant:

Denumirea companiei/organizației: 
Persoană de contact: 
Telefon/ email de contact: 

Oferta financiară:

d/r.Denumire serviciuUnitatea de măsurăCantitateaPreț unitate
 Servicii de coaching individual cu participanții în vederea perfectării dosarului de aplicareore1 

Data: ___________________                                                  L.Ș.              Semnătura: ______________   

Numele, Prenumele: ___________________

0 Comments